Teatteri

Teatteritaide

Teatteritaide antaa rohkeutta ilmaista itseään monipuolisesti – esiintymistaidot kehittyvät ja esitelmän tai puheen pitäminen muuttuu helpoksi. Ryhmäopetuksessa tärkeät vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot hioutuvat ja jalostuvat. Uudet näkökulmat ja ideat syventävät omaa ajattelua ja ymmärrystä ihmisyydestä. Teatterin opiskelu auttaa kohtaamaan alati muuttuvan maailman lainalaisuuksia ja ilmiöitä. Myös sirkus tulee opintojen aikana tutuksi, kun teatteritunneilla tiettyihin opintokokonaisuuksiin on sisällytetty ripaus sirkustaidetta. Lopputyö-vuonna siihen voi halutessaan syventyä enemmänkin.

Eskossa saa hyvän käsityksen siitä, mitä kaikkea teatterityö voi pitää sisällään. Innostuessaan voi hakeutua alan ammattiopintojen pariin. Teatteria voi opiskella korkeakoulutasolla Teatterikorkeakoulussa, Tampereen yliopistossa ja Turun Taideakatemiassa sekä Svenska yrkeshögskolanissa Vaasassa. Lisäksi Suomessa on useita opistotasoisia teatterialan oppilaitoksia ja kouluja, joissa on ilmaisupainotteista opetusta.

Opintojen eteneminen

Eskossa teatteritaiteen perusopetus muodostuu varhaisiän kasvatuksesta eli Sirkusteatteritenavista, perusopinnoista (9 vuotta) ja syventävistä opinnoista (3 vuotta). Opetus etenee vuosittain opetussuunnitelman mukaisesti. Lyhyt katsaus opintojen etenemiseen löytyy opetuksen rakennekaaviosta.
Eskossa annettava teatteritaiteen perusopetus on laajan oppimäärän mukaista, laaja oppimäärä sisältää sekä perusopinnot että syventävät opinnot. Eskossa voi opiskella teatteritaidetta tavoitteellisesti 18-vuotiaaksi saakka, mutta harrastuksena teatteria ja sirkusta voi jatkaa kanssamme aina senioriksi asti.
Jos sinulla on kysyttävää ryhmäsi opetuksen tavoitteista, sisällöistä tai käytettävistä opetusmenetelmistä, ota yhteyttä opettajaan. Opetusryhmäsi opettaja keskustelee mielellään kanssasi!

3 - 6 vuotiaatVarhaisiän kasvatus: Sirkusteatteri- tenavatOpetusta 60 min/viikko
7 - 9 vuotiaatPerusopinnot: Sirkusteatteri 1, 2Opetusta 60 min/viikko2 lukuvuotta
9 - 15 vuotiaatPerusopinnot: Teatteri 3-9Opetusta 2-4 opetustuntia/viikko7 lukuvuotta
15 - 18 vuotiaatSyventävät opinnot: Teatteri 10,11, Lopputyö, Teatteri 12Opetusta 3-6 opetustuntia/ viikko3 lukuvuotta
Ilmoittaudu teatteriryhmään

Teatteritaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet

Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen laajan oppimäärän tehtävänä on vahvistaa oppilaiden aktiivista toimijuutta ja syvällistä teatteritaiteen ymmärrystä. Opetuksessa tuetaan oppilaita taiteen omaehtoiseen tekemiseen ja henkilökohtaiseen tulkintaan. Opetus kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan yksilönä sekä vuorovaikutukseen ryhmän jäsenenä. (Opetushallituksen määräykset ja ohjeet 2017:12a)

Missä opiskellaan laajaa oppimäärää?

Laajan oppimäärän mukaista teatteritaiteen perusopetusta annetaan Suomessa kuudessa oppilaitoksessa: Oulun taidekoulussa, Taidekoulu Estradissa Lappeenrannassa, Tikkurilan teatteri- ja sirkuskoulussa Vantaalla, Riihimäen nuorisoteatterissa, Teatteri Ilmiössä ja Eskossa.

Taiteen perusopetukseen kuuluu arviointi. Teatteritaiteen perusopetuksessa oppilas saa vuosittain sanallisen arvioinnin.

Teatteritaiteen opettajat