Teatteri

TEATTERITAIDE

Teatteritaide tutkii ja kehittää hauskasti jokaisen omaa persoonallista ja kokonaisvaltaista tapaa ilmaista itseään. Kivassa porukassa toimimalla tärkeät vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot hioutuvat ja jalostuvat. Tunneilla esiinnytään ensin toisille oppilaille ja opintojen edetessä katsomossa istuvat perhetuttujen lisäksi myös laajempi yleisö. Esityksen valmistamisprosessit ja esitykset ovat iso osa Eskon opetusta. Joka vuosi oppilaat pääsevät toteuttamaan itseään lavalla ja harjoittelun tuloksena syntyneet esitykset antavat tekijöilleen positiivisia elämyksiä. Teatteriharrastuksen lumo ulottuu pitkälle arkeen luoden roppakaupalla itsevarmuutta ja rohkeutta koulumaailman ja työelämän pyörteisiin.

Teatteriryhmässä nousevat uudet näkökulmat ja ideat syventävät omaa ajattelua ja ymmärrystä ihmisyydestä. Eskon opetus auttaa kohtaamaan alati muuttuvan maailman lainalaisuuksia ja ilmiöitä, jotka antavat perspektiiviä menneeseen aikaan ja kurkottavat kohti tulevaa. Keskusteluiden ja yhteisten pohdintojen äärellä oppilaiden monilukutaito terävöityy. Harjoitteiden kautta myös omien tunteiden tunnistaminen ja niiden säätely kehittyy. Tunnetaidot tulevat tutuksi.

Teatterin moninaisuus

Teatteri pitää sisällään tavalla tai toisella muut taiteet (musiikki, tanssi, kuvataide, mediataide, käsityö, sanataide, arkkitehtuuri)  – ja erikoisuutemme Eskossa on yhdistää siihen ripaus sirkustaidetta. Sirkustaide tuo mukanaan fyysisen ilmaisun, motoristen taitojen treenaamisen ja ilmaisun laajenemisen. Sen läsnäolosta muistutellaan pitkin opintoja ja lopputyö-vuonna sirkukseen voi syventyä oman kiinnostuksen mukaan.

Eskossa saa hyvän käsityksen siitä, mitä kaikkea teatterityö voi pitää sisällään. Innostuessaan voi hakeutua alan ammattiopintojen pariin. Teatteria voi opiskella korkeakoulutasolla Teatterikorkeakoulussa, Tampereen yliopistossa ja Turun Taideakatemiassa sekä Svenska Yrkeshögskolanissa Vaasassa. Draamaopintoihin voi perehtyä avoimessa yliopistossa Jyväskylän yliopiston alaisuudessa. Lisäksi Suomessa on kansanopistoja ja muita teatterialan lyhempiä ja pidempiä opintoja.

Opintojen eteneminen

Eskossa teatteritaiteen perusopetus muodostuu varhaisiän kasvatuksesta eli Sirkusteatteritenavista, perusopinnoista (9 vuotta) ja syventävistä opinnoista (3 vuotta). Opetus etenee vuosittain opetussuunnitelman mukaisesti, mikä on kuvattu lyhyesti alla olevassa rakennekaaviossa.

Eskossa annettava teatteritaiteen perusopetus on laajan oppimäärän mukaista, laaja oppimäärä sisältää sekä perusopinnot että syventävät opinnot. Eskossa voi opiskella teatteritaidetta tavoitteellisesti 18-vuotiaaksi saakka, mutta harrastuksena teatteria ja sirkusta voi jatkaa kanssamme aina senioriksi asti.

Jos sinulla on kysyttävää ryhmäsi opetuksen tavoitteista, sisällöistä tai käytettävistä opetusmenetelmistä, ota yhteyttä opettajaan. Opetusryhmäsi opettaja keskustelee mielellään kanssasi!

esitykset_t2020

tuntikuvaukset

TEATTERI 1, 7–8 v

Oppilaat tutustuvat leikin avulla teatterin ihmeelliseen maailmaan. Tunneilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja, omaa ilmaisua ja esiintymistä turvallisessa ilmapiirissä. 60 min/vko 

TEATTERI 3, 9–10 v TARINA

Tunneilla tehdään teatterileikkejä, harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ja eläydytään tarinoiden hahmoihin. Teatterin perussanasto ja tarinan rakenne tulevat tutuksi.  90 min/vko 

TEATTERI 4, 10–11 v IMPRO

Oppilaat tutustuvat improvisaatioon hauskalla otteella. He pääsevät heittäytymään erilaisiin ja yllättäviin rooleihin ja tilanteisiin. 90 min/vko

TEATTERI 5, 11–12 v SOOLO

Tunneilla harjoitellaan kirjoittamista ja roolihahmoon eläytymistä. Oppilas saa esittää itsekirjoittamaansa hahmoa, yhteisesti luodussa kevätesityksessä. 2h15 min/vko

TEATTERI 6, 12–13 v PIENOISNÄYTELMÄ

Tunneilla tutustutaan monipuolisesti näytelmän tekemiseen: lukutreeneistä repliikkien opetteluun ja kohtaustreeneihin. Tulevassa näytelmässä jokainen oppilas pääsee loistamaan roolihahmossa. 2h15 min/vko

TEATTERI 7, 13–14 v RYHMÄLÄHTOINEN ESITYS

Vuoden aikana tehdään ryhmän oma yhteinen esitys, ja jokainen oppilas pääsee vaikuttamaan ja luomaan esitystä. Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus oppilaiden kesken korostuvat. 2h15 min/vko

TEATTERI 8, 14–15 v OMA TEKSTI

Tunneilla kirjoitetaan oppilaita kiinnostavista aiheista yhdessä käsikirjoitus, joka esitetään loppukeväällä. Prosessissa voi tutustua myös muihin teatterin eri osa-alueisiin. 3h/vko

TEATTERI 9, 15–16 v NÄYTELMÄ

Vuoden aikana paneudutaan näytelmätekstiin, jossa jokainen pääsee tulkitsemaan yhtä tai useampaa roolihahmoa. Esitykset loppukeväällä. 3h/vko

TEATTERI 10, 16–17 v ESITYSKOKEILUT

Oppilaat pääsevät tutustumaan ohjaamiseen ja fyysiseen näyttelijäntyöhön. Vuoden aikana on kaksi demoesitystä (syksy ja kevät), joissa oppilaan oma taiteellinen ajattelu pääsee näkyviin. 3h/vko

TEATTERITAITEEN LOPPUTYÖ

Lopputyökokonaisuus kestää 1,5 vuotta, jonka aikana oppilas saa tutustua sirkustaiteen mahdollisuuksiin omassa ilmaisussaan. Lopputyönään oppilas esiintyy yhteisessä esityksessä tai toteuttaa taiteellista ajatteluaan muilla teatteritaiteen tavoilla. 3h 45min/vko

TEATTERI 12, 18–19 v EPILOGI

Puolen vuoden opintokokonaisuus kerii kasaan taiteellisen ajattelun ja osaamisen. Oppilas saa luoda oman demon omista lähtökohdistaan ja taiteellisesta ajattelustaan käsin.  3 h/vko

TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen laajan oppimäärän tehtävänä on vahvistaa oppilaiden aktiivista toimijuutta ja syvällistä teatteritaiteen ymmärrystä. Opetuksessa tuetaan oppilaita taiteen omaehtoiseen tekemiseen ja henkilökohtaiseen tulkintaan. Opetus kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan yksilönä sekä vuorovaikutukseen ryhmän jäsenenä. (Opetushallituksen määräykset ja ohjeet 2017:12a)

MISSÄ OPISKELLAAN LAAJAA OPPIMÄÄRÄÄ?

Laajan oppimäärän mukaista teatteritaiteen perusopetusta annetaan Suomessa kuudessa oppilaitoksessa: Oulun taidekoulussa, Taidekoulu Estradissa Lappeenrannassa, Tikkurilan teatteri- ja sirkuskoulussa Vantaalla, Riihimäen nuorisoteatterissa, Teatteri Ilmiössä ja Eskossa.

Taiteen perusopetukseen kuuluu arviointi. Teatteritaiteen perusopetuksessa oppilas saa vuosittain sanallisen arvioinnin.

Opetustilat teatterilinja

Studio Esko

Pappilantie 2 

Kannusali

Kannusillankatu 4-6 

Matinkylän monitoimitalo

Matinraitti 17

Auroran koulu, päiväkodin liikuntasali

Lippajärventie 44

Karakallion koulu, auditorio

Kotkakuja 5 

Kilonpuiston koulu, auditorio

Kilonpuisto 5 

Saunalahden koulu, auditorio

Brinkinmäentie 1 

Otaniemi, Haukilahden lukio, Valtamerisali

Tekniikantie 3

Tapiolan koulu, auditorio

Opintie 1

Kivimiehen päiväkoti, sali (parkkipaikat Betonimiehenkuja 2)

Lämpömiehenkuja 2

Otasali, Otaniemen lukio (sisäänkäynti Tekniikantie 15)

Tietotie 6