Sirkus

Sirkustaide

Sirkustaiteen opetus etenee helpoista perustempuista kohti oppilaan oman taitolajin temppujen hallintaa. Eskossa voit harjoitella mm. Ilma-akrobatiaa, tasapainoilua, jongleerausta, käsilläseisontaa ja akrobatiaa. Jokaiselle löytyy varmasti jokin itseä kiinnostava laji. Sirkuksessa ei kilpailla toisia vastaan vaan yritetään ylittää omat rajat. Sirkusta voivat harrastaa kaiken ikäiset. 

Sirkustaide kehittää erityisesti motorisia taitoja ja kehonhallintaa. Erilaiset välineet ja temput tulevat tutuksi. Ryhmässä toimiminen parantaa vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja. Esityksissä sirkuksen taiteellinen puoli saa siivet ja esiintymistaito kehittyy. Oppilaan taito toteuttaa omia taiteellisia ideoita kasvaa. Myös teatteri tulee opintojen aikana tutuksi, kun sirkustunneille on tiettyihin opintokokonaisuuksiin sisällytetty ripaus teatteritaidetta. 

Jos haaveilee sirkuksesta ammattina ja sirkusopintojen jatkamisesta, Esko antaa siihen hyvän perustan. Suomessa voit jatkaa sirkusopintoja Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa ja Lahdessa Koulutuskeskus Salpauksessa. Suomalaisia on opiskellut sirkusta ulkomailla useissa kouluissa mm. Ruotsissa Danshögskolanissa, Belgiassa The Superior School of Circus Artsissa, Englannissa National Centre for Circus Artsissa ja Rosnyn sirkuskoulussa Ranskassa.

Opintojen eteneminen

Sirkustaiteen perusopetus Eskossa jakaantuu varhaisiän kasvatukseen eli Sirkusteatteritenaviin, perusopintoihin (8 vuotta) ja syventäviin opintoihin (3 vuotta). Opetus etenee vuosittain opetussuunnitelman mukaisesti, mikä on kuvattu lyhyesti alla olevassa rakennekaaviossa.

Jos sinulla on kysyttävää ryhmäsi opetuksen tavoitteista, sisällöistä tai käytettävistä opetusmenetelmistä, ota yhteyttä opettajaan. Opetusryhmäsi opettaja keskustelee mielellään kanssasi!

tuntikuvaukset

SIRKUS 1, 7–8 v

Vuoden aikana tutustutaan sirkuslajien alkeisiin: akrobatiaan, jongleeraukseen, tasapainoiluun ja ilma-akrobatiaan sekä oman kehon monipuoliseen käyttöön. Ryhmätyötaidot kehittyvät, kun yhdessä liikutaan ja leikitään monipuolisesti sekä harjoitellaan ilmaisutaitoja.

SIRKUS 3, 9–10 v AKROBATIA

Vuoden aikana harjoitellaan akrobatiaa yksin ja ryhmässä: pyramidit, erilaiset kuperkeikat ja kärrynpyörät tulevat vuoden aikana tutuiksi. Vuoden aikana kehittyvät myös esiintymistaidot, ja vuosi huipentuu ryhmän yhteiseen akrobatiaesitykseen.

SIRKUS 4, 10–11 v SIRKUSLAJIT

Vuoden aikana tutustutaan erilaisiin sirkuslajeihin: harjoitellaan akrobatiaa, ilma-akrobatiaa, tasapainoilua ja jongleerausta sekä improvisaation perustaitoja. Sirkus 4 -ryhmän opintoihin kuuluu ryhmätunnin lisäksi myös lajitunti. Kevään esitykseen oppilas saa valita oman sirkuslajin.

SIRKUS 5, 11–12 v PERINTEINEN SIRKUS

Vuoden aikana tutustutaan perinteiseen sirkukseen, sekä opiskellaan esiintymistaitoa, akrobatiaa, ilma-akrobatiaa, tasapainoilua ja jongleerausta. Oppilas valmistaa oman sirkusnumeron perinteisen sirkuksen tyylillä tehtävään kevätesitykseen. Sirkus 5 -ryhmän opintoihin kuuluu ryhmätunnin lisäksi myös lajitunti.

SIRKUS 6, 12–13 v OMA LAJI

Ryhmän yhteistunnilla opiskellaan akrobatiaa, sirkuslajeja ja esiintymistä. Oppilas aloittaa oman taitolajinsa perustekniikoiden harjoittelun lajitunneilla. Vuoden esitys koostuu oppilaiden sirkussooloista, joissa sirkustemput yhdistyvät luovaan liikkeeseen.

SIRKUS 7, 13–14 v NYKYSIRKUS

Ryhmän yhteistunnilla keskitytään ryhmäsirkuslajien harjoittelemiseen ja nykysirkusesityksen valmistamiseen ryhmäläisten ideoiden pohjalta. Oman sirkuslajin harjoittelu jatkuu lajitunneilla.

SIRKUS 8, 14–15 v OMA NUMERO

Vuoden aikana oppilas rakentaa oman sirkusnumeron. Esityksen pohjalla käytetään tekstiä, jonka tulkitsemista sirkuksen keinoin tutkitaan ryhmän yhteistunnilla. Lajitunneilla hiotaan oman sirkuslajin tekniikkaa.

SIRKUS 9, 15–16 v ESITYSKOKEILUT

Vuoden aikana oppilaat syventävät omaa sirkusilmaisuaan. Tunneilla tutkitaan, harjoitellaan ja keksitään uusia tapoja lähestyä oppilaan omaa sirkuslajia. Lukuvuoden aikana valmistetaan kaksi demoesitystä erilaisista taiteellisista lähtökohdista.

SIRKUSTAITEEN LOPPUTYÖ

Lopputyön tekeminen kestää Eskossa puolitoista vuotta, ja sinä aikana oppilaat harjoittelevat omaa taitolajiaan, esiintymistä yhdessä teatterin lopputyöoppilaiden kanssa sekä valmistaen oman lopputyöesityksen.

SIRKUS 10, 17–18 v SIRKUKSEN MONINAISUUS

Ryhmä harjoittelee puolen vuoden ajan monipuolisesti kaikkia sirkuslajeja ja tutkii sirkuksen erilaisia esittämisen tapoja. Harjoittelu huipentuu oppilaiden omiin demoesityksiin.

SIRKUSTAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Sirkustaiteen opiskelu on pitkäjänteistä, tutkivaa ja oppiminen tapahtuu harjoittelun, kokemuksen ja monipuolisen tekemisen kautta. Opinnot auttavat oppilasta ymmärtämään sirkustaidetta monitaiteisena kokonaisuutena, jossa yhdistyvät taiteellinen, fyysinen ja sosiaalinen osaaminen. Opetushallituksen määräykset ja ohjeet 2017:12a

MISSÄ OPISKELLAAN LAAJAA OPPIMÄÄRÄÄ?

Laajan oppimäärän mukaista sirkustaiteen perusopetusta annetaan Circus Helsingissä, Sorin sirkuksessa Tampereella, Taidekoulu Estradissa Lappeenrannassa ja Eskossa.

Taiteen perusopetukseen kuuluu arviointi. Sirkustaiteen perusopetuksessa oppilas saa vuosittain sanallisen arvioinnin.

Opetustilat Sirkuslinja

Järvenperän sirkustila, Järvenperän koulu

Auroranmäki 1 

Kannusillan sirkustila

Vanha Lagstadintie 5

Auroran koulu, päiväkodin liikuntasali

Lippajärventie 44

Kilonpuiston koulu, auditorio

Kilonpuisto 5

Otaniemi, Haukilahden lukio, Valtamerisali

Tekniikantie 3

Saunalahden koulu, auditorio

Brinkinmäentie 1

Kivimiehen päiväkoti, sali (parkkipaikat Betonimiehenkuja 2)

Lämpömiehenkuja 2