Sirkus

Sirkustaide

Sirkustaide kehittää erityisesti motorisia taitoja ja kehonhallintaa. Tasapaino, voima ja notkeus lisääntyvät. Erilaiset välineet ja temput tulevat tutuksi. Ryhmässä toiminen lisää vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja. Esiintymistaitoa pääsee oppimaan syvemmin jokavuotisissa esiintymisissä. Esityksissä sirkuksen taiteellinen puoli saa siivet. Oppilaan taito toteuttaa omia taiteellisia ideoita kasvaa. Myös teatteri tulee opintojen aikana tutuksi, kun sirkustunneille on tiettyihin opintokokonaisuuksiin sisällytetty ripaus teatteritaidetta. Lopputyö-vuonna teatteriin voi halutessaan syventyä enemmänkin.

Jos haaveilee sirkusopintojen jatkamisesta, Esko antaa siihen hyvän pohjakoulutuksen. Suomessa voit jatkaa sirkusopintoja Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa ja Koulutuskeskus Salpauksessa, Lahdessa. Suomalaisia on opiskellut sirkusta ulkomailla ainakin Ruotsissa Circus Cirkörin Cirkuspiloterna -koulussa, Englannissa Circus Spacessa, Moskovan sirkuskoulussa ja Rosnyn sirkuskoulussa Ranskassa. Tukholmassa Danshögskolanissa on mahdollista suorittaa sirkustaiteilijan maisteriopinnot.

Opintojen eteneminen

Sirkustaiteen perusopetus Eskossa jakaantuu varhaisiän kasvatukseen eli Sirkusteatteritenaviin, perusopintoihin (8 vuotta) ja syventäviin opintoihin (3 vuotta). Opetus etenee vuosittain opetussuunnitelman mukaisesti. Lyhyt katsaus opintojen etenemiseen löytyy opetuksen rakennekaaviosta.
Jos sinulla on kysyttävää ryhmäsi opetuksen tavoitteista, sisällöistä tai käytettävistä opetusmenetelmistä, ota yhteyttä opettajaan. Opetusryhmäsi opettaja keskustelee mielellään kanssasi!

4 - 6 vuotiaatVarhaisiän kasvatus: Sirkusteatteri- tenavatOpetusta 60 min/viikko
7 - 9 vuotiaatPerusopinnot: Sirkusteatteri 1, 2Opetusta 60 min/viikko2 lukuvuotta
9 - 15 vuotiaatPerusopinnot: Sirkus 3-8Opetusta 2-4 opetustuntia/viikko6 lukuvuotta
15 - 18 vuotiaatSyventävät opinnot: Sirkus 9, Lopputyö, Sirkus 10Opetusta 4-6 opetustuntia/ viikko3 lukuvuotta
Ilmoittaudu sirkusryhmään

Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet

Sirkustaiteen opiskelu on pitkäjänteistä, tutkivaa ja oppiminen tapahtuu harjoittelun, kokemuksen ja monipuolisen tekemisen kautta. Opinnot auttavat oppilasta ymmärtämään sirkustaidetta monitaiteisena kokonaisuutena, jossa yhdistyvät taiteellinen, fyysinen ja sosiaalinen osaaminen. Opetushallituksen määräykset ja ohjeet 2017:12a

Missä opiskellaan laajaa oppimäärää?

Laajan oppimäärän mukaista sirkustaiteen perusopetusta annetaan Circus Helsingissä, Sorin sirkuksessa Tampereella, Taidekoulu Estradissa Lappeenrannassa ja Eskossa.

Taiteen perusopetukseen kuuluu arviointi. Sirkustaiteen perusopetuksessa oppilas saa vuosittain sanallisen arvioinnin.

Sirkustaiteen opettajat