Esko
ESPOON ESITTÄVÄN TAITEEN KOULU • ESBO KONSTUTÖVANDE SKOLA • ESPOO SCHOOL OF PERFORMING ARTS

 

Teatteritaiteen perusopetus

Teatteritaide kehittää ajattelun taitoja, auttaa ideoiden kehittelyssä ja antaa rohkeutta. Opiskelun myötä esitelmän ja puheen pitäminen sujuu luontevasti. Yhtä lailla oppii pitämään puolensa väittelyissä, osaa perustella mielipiteensä neuvotteluissa ja esiintyy helposti edukseen. Teatterin opiskelu ja harrastaminen rikastuttavat elämää!

Jos haaveilee teatteriopintojen jatkamisesta, saa siihen Eskossa hyvän pohjakoulutuksen. Teatteria voi opiskella korkeakoulutasolla Teatterikorkeakoulussa ja Tampereen yliopistossa sekä Helsingin, Turun ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluissa ja Svenska yrkeshögskolanissa Vaasassa. Lisäksi Suomessa on useita opistotasoisia teatterialan oppilaitoksia ja kouluja, joissa on ilmaisupainotteista opetusta.

Opintojen eteneminen

Eskossa teatteritaiteen perusopetus muodostuu varhaisiän kasvatuksesta eli Sirkusteatteritenavista, perusopinnoista (9 vuotta) ja syventävistä opinnoista (3 vuotta). Opetus etenee vuosittain opetussuunnitelman mukaisesti. Lyhyt katsaus opintojen etenemiseen löytyy opetuksen rakennekaaviosta

Eskossa annettava teatteritaiteen perusopetus on laajan oppimäärän mukaista, laaja oppimäärä sisältää sekä perusopinnot että syventävät opinnot. Eskossa voi opiskella teatteritaidetta tavoitteellisesti 18-vuotiaaksi saakka, mutta harrastuksena teatteria ja sirkusta voi jatkaa koko elämänsä kanssamme.  

Jos sinulla on kysyttävää ryhmäsi opetuksen tavoitteista, sisällöistä tai käytettävistä opetusmenetelmistä, ota yhteyttä opettajaan. Opetusryhmäsi opettaja keskustelee mielellään kanssasi!

 3-6 -vuotiaat

 7-9 –vuotiaat

 9-16-vuotiaat

 16-19-vuotiaat

 Varhaisiän kasvatus:  
 Sirkusteatteritenavat

 Perusopinnot:
 Sirkusteatteri 1, 2

 Perusopinnot:
 Teatteri 3-9

 Syventävät opinnot:  
 Teatteri 10, 11, Lopputyö,
 Teatteri 12

 Opetusta 60 min/viikko

 Opetusta 60 min/viikko

 Opetusta 2-4
 opetustuntia/viikko

 Opetusta 3-6
 opetustuntia/viikko

 

 2 lukuvuotta

 7 lukuvuotta

 3 lukuvuotta

 

Teatteritaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet

Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen laajan oppimäärän tehtävänä on vahvistaa oppilaiden aktiivista toimijuutta ja syvällistä teatteritaiteen ymmärrystä. Opetuksessa tuetaan oppilaita taiteen omaehtoiseen tekemiseen ja henkilökohtaiseen tulkintaan. Opetus kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan yksilönä sekä vuorovaikutukseen ryhmän jäsenenä. (Opetushallituksen määräykset ja ohjeet 2017:12a)
 

Missä opiskellaan laajaa oppimäärää?

Laajan oppimäärän mukaista teatteritaiteen perusopetusta annetaan Suomessa neljässä oppilaitoksessa: Oulun taidekoulussa, Taidekoulu Estradissa Lappeenrannassa, Tikkurilan teatteri- ja sirkuskoulussa Vantaalla ja Espoon esittävän taiteen koulussa.

Taiteen perusopetukseen kuuluu arviointi. Teatteritaiteen perusopetuksessa oppilas saa vuosittain sanallisen arvioinnin.