Esko
ESPOON ESITTÄVÄN TAITEEN KOULU • ESBO KONSTUTÖVANDE SKOLA • ESPOO SCHOOL OF PERFORMING ARTS

Teatteritaiteen perusopetus

Teatteritaide kehittää ajattelun taitoja, auttaa ideoiden kehittelyssä ja antaa rohkeutta. Opiskelun myötä esitelmän ja puheen pitäminen sujuu luontevasti. Yhtä lailla oppii pitämään puolensa väittelyissä, osaa perustella mielipiteensä neuvotteluissa ja esiintyy helposti edukseen. Teatterin opiskelu ja harrastaminen rikastuttavat elämää!

Jos haaveilee teatteriopintojen jatkamisesta, saa siihen Eskossa hyvän pohjakoulutuksen. Teatteria voi opiskella korkeakoulutasolla Teatterikorkeakoulussa ja Tampereen yliopistossa sekä Helsingin, Turun ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluissa ja Svenska yrkeshögskolanissa Vaasassa. Lisäksi Suomessa on useita opistotasoisia teatterialan oppilaitoksia ja kouluja, joissa on ilmaisupainotteista opetusta.

Opintojen eteneminen

Eskossa teatteritaiteen perusopetus muodostuu varhaisiän oppimäärästä (3 vuotta), perusopinnoista (7 vuotta) ja syventävistä opinnoista (5 vuotta). Yksi opetuksen taso kestää yhden lukuvuoden. Opetus etenee vuosittain opetussuunnitelman mukaisesti. 

Eskossa annettava teatteritaiteen perusopetus on laajan oppimäärän mukaista ja sisältää sekä perusopinnot että syventävät opinnot. Oppilaaksi voi tulla 7-vuotiaana. Eskossa voi opiskella teatteritaidetta tavoitteellisesti 18-vuotiaaksi saakka, mutta harrastuksena teatteria ja sirkusta voi jatkaa koko elämänsä kanssamme.  

Jos sinulla on kysyttävää ryhmäsi opetuksen tavoitteista, sisällöistä tai käytettävistä opetusmenetelmistä, ota yhteyttä opettajaan. Opetusryhmäsi opettaja keskustelee mielellään kanssasi!

4–6 -vuotiaat

7–13 -vuotiaat

14–18 -vuotiaat

varhaisiän oppimäärä
(ei opetusta lv 2016-2017)

perusopinnot

syventävät opinnot

opetusta 2 h/viikko

opetusta 2-3 h/viikko

opetusta 4-6 h/viikko

3 lukuvuotta

7 lukuvuotta

5 lukuvuotta

Teatteritaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet

Laajan oppimäärän mukaisen opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle mahdollisuus opiskella pitkäjänteisesti teatteritaidetta. Opiskelun tulee luoda edellytykset elinikäiselle harrastukselle ja antaa valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin. Opetuksen järjestelyissä tulee ottaa huomioon teatterialan ammattikoulutuksen ja työelämän vaatimukset. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkilökohtaista kehitystä ja rohkaista oppilasta luovuuteen, taiteelliseen ajatteluun ja toimintaan. (Opetushallituksen määräys 40/011/2002)

Missä opiskellaan laajaa oppimäärää?

Laajan oppimäärän mukaista teatteritaiteen perusopetusta annetaan Suomessa neljässä oppilaitoksessa: Oulun taidekoulussa, Taidekoulu Estradissa Lappeenrannassa, Tikkurilan teatteri- ja sirkuskoulussa Vantaalla ja Espoon esittävän taiteen koulussa.

Taiteen perusopetukseen kuuluu arviointi. Teatteritaiteen perusopetuksessa oppilas saa syventävissä opinnoissa vuosittain sanallisen arvioinnin. 

Päättötodistukseen oppilas saa numeron. Arviointiasteikko on 1-5.

Syventävien opintojen arviointikriteerit

Näyttelijäntyö

5
Oppilas tekee persoonallisen roolityön ja haastaa itseään näyttelijänä.
Oppilas toimii vuorovaikutuksessa vastanäyttelijöiden ja yleisön kanssa.
Oppilas osallistuu taiteelliseen prosessiin aktiivisesti omilla ideoillaan.
Oppilaan näyttelijäntyössä näkyy eri ilmaisukeinojen hallinta (esiintymistaito, puhetaito ja fyysinen ilmaisu).

3
Oppilas tekee roolityön ja pyrkii kehittämään rooliaan.
Oppilas toimii vuorovaikutuksessa vastanäyttelijöiden ja yleisön kanssa.
Oppilas osallistuu taiteelliseen prosessiin omilla ideoillaan.
Oppilaan näyttelijäntyössä näkyy eri ilmaisukeinojen hallintaa (esiintymistaito, puhetaito ja fyysinen ilmaisu).

1
Oppilas tekee roolityön.
Oppilas toimii vuorovaikutuksessa vastanäyttelijöiden ja yleisön kanssa.

Ryhmässä toimiminen

5
Oppilas toimii aktiivisesti ryhmän jäsenenä.
Oppilas toimii annettujen ohjeiden mukaisesti.
Oppilas toimii yhteistyössä kaikkien ryhmän jäsenten kanssa.
Oppilas kannustaa muita ryhmän jäseniä.

3
Oppilas toimii ryhmän jäsenenä.
Oppilas toimii usein annettujen ohjeiden mukaisesti.
Oppilas toimii yhteistyössä kaikkien ryhmän jäsenten kanssa.

1
Oppilas toimii ryhmän jäsenten kanssa.
Oppilas toimii ajoittain annettujen ohjeiden mukaisesti.

Motivaatio

5
Oppilas tulee tunneille ja on valmis oppimaan uutta.
Oppilas osallistuu aktiivisesti tunneilla tehtäviin harjoitteisiin.
Oppilas työskentelee pitkäjännitteisesti.
Oppilas jaksaa toistaa asioita oppimisen saavuttamiseksi.

3
Oppilas tulee tunneille ja on valmis oppimaan uutta.
Oppilas osallistuu tunneilla tehtäviin harjoitteisiin.
Oppilas työskentelee usein pitkäjännitteisesti.
Oppilas jaksaa usein toistaa asioita oppimisen saavuttamiseksi.

1
Oppilas tulee tunneille.
Oppilas osallistuu ajoittain tunneilla tehtäviin harjoitteisiin.

Itsenäinen työskentely

5
Oppilas asettaa haasteellisia tavoitteita itsenäisesti.
Oppilas osaa havainnoida omaa oppimistaan itsenäisesti.
Oppilas käyttää itsenäisen harjoitteluajan hyödykseen.

3
Oppilas asettaa tavoitteita itsenäisesti.
Oppilas osaa havainnoida omaa oppimistaan.
Oppilas käyttää usein itsenäisen harjoitteluajan hyödykseen.

1
Oppilas asettaa tavoitteita.
Oppilas havainnoi ajoittain omaa oppimistaan.