Sirkusteatteri

Sirkusteatteri

Kun Eskon kaksi taiteenalaa, sirkus ja teatteri, yhdistyvät syntyy sirkusteatteri. Eskossa kaikki alle 8-vuotiaat harrastavat sirkusteatteri-ryhmissä. Sirkusteatteria on tehty Eskossa vuodesta 2016 alkaen.  

Sirkusteatterissa yhdistyvät sirkuksen fyysisyys ja motoristen taitojen treenaus teatterin vuorovaikutteisuuteen, tarinoihin ja tunne-ilmaisuun. Oppilas saa yhdellä opetustunnilla perehdytyksen molempien taiteenalojen perusteisiin. Tunneilla kokeillaan erilaisia sirkusvälineitä, tehdään akrobatiaa ja teatterileikkejä sekä ilmaistaan itseään monissa satujen ja tarinoiden hahmoissa. Joka vuosi tehtävissä demo-esityksissä taiteenalat yhdistyvät sulavasti monipuoliseksi esittäväksi taiteeksi. Sirkusteatteri toimii erityisen loistavasti lapsille, jotka haluavat kokeilla ja harrastaa montaa asiaa, mutta valintaa esimerkiksi sirkuksen ja teatterin välillä on vaikea tehdä.

Opintojen eteneminen

Eskossa voit aloittaa  jo 4 – vuotiaana sirkusteatteritenavat-ryhmässä ja jatkaa siitä eteenpäin taiteen perusopintoihin Sirkusteatteri 1 (7-8 v)  ja Sirkusteatteri 2 (8-9 v) opintokokonaisuuksissa. Perusopintojen kolmantena vuonna oppilas voi jatkaa molempien taiteenalojen harrastamista tai valita vain toisen. 

Opettajina toimivat Eskon omat sirkus- ja/tai teatteriopettajat, jotka ovat perehtyneet asiaan. Eskossa kehitetään edelleen sirkusteatteri-opetusta ja mietitään sen mahdollisuuksia. Opintojen loppuvaiheessa lopputyöntekijät (16-18 v) voivat halutessaan ottaa mukaan omaan ilmaisuunsa joko sirkuksen tai teatterin ilmaisukeinoja, sillä lopputyöesitykset toteutetaan sirkusteatterin keinoin. Tervetuloa esityksiin katsomaan, miltä sirkusteatteri näyttää!