Sirkusteatteri

Sirkusteatteri

Kun Eskon kaksi taiteenalaa, sirkus ja teatteri, yhdistyvät syntyy sirkusteatteri. Eskossa kaikki alle 8-vuotiaat harrastavat sirkusteatteri-ryhmissä. Sirkusteatteria on tehty Eskossa vuodesta 2016 alkaen.  

Sirkusteatterissa yhdistyvät sirkuksen fyysisyys ja motoristen taitojen treenaus teatterin vuorovaikutteisuuteen, tarinoihin ja tunne-ilmaisuun. Oppilas saa yhdellä opetustunnilla perehdytyksen molempien taiteenalojen perusteisiin. Tunneilla kokeillaan erilaisia sirkusvälineitä, tehdään akrobatiaa ja teatterileikkejä sekä ilmaistaan itseään monissa satujen ja tarinoiden hahmoissa. Joka vuosi tehtävissä demo-esityksissä taiteenalat yhdistyvät sulavasti monipuoliseksi esittäväksi taiteeksi. Sirkusteatteri toimii erityisen loistavasti lapsille, jotka haluavat kokeilla ja harrastaa montaa asiaa, mutta valintaa esimerkiksi sirkuksen ja teatterin välillä on vaikea tehdä.

tuntikuvaukset

SIRKUSTEATTERITENAVAT, 4–6 v

Sirkusteatterin harjoittelu on leikinomaista tutustumista sirkuksen ja teatterin maailmaan. Tunnilla tehdään akrobatiaa ja temppuratoja, leikitään, sekä eläydytään rooleihin ja satujen maailmaan. Oppilaat saavat kokemuksia oman kehon monipuolisesta käytöstä ja esiintymisestä turvallisesti omassa ryhmässä. 60 min/vko

SIRKUSTEATTERI 1, 7–8 v

Oppilaat eläytyvät sirkuksen ja teatterin maailmaan leikin ja satujen kautta. Tutuksi tulevat kuperkeikka ja silta sekä hahmojen kokeileminen ja esittäminen. 60min/vko 

SIRKUSTEATTERI 2, 8–9 v

Tunneilla tutustutaan sirkuksen ja teatterin perustaitoihin, toimien yhdessä ryhmänä. Oppilaat luovat omia tarinoita ja uppoutuvat sirkustaiteen saloihin. 60min/krt 

SIRKUSTEATTERI 3

Tunneilla syvennytään akrobatiaan ja tarinankerrontaan. Vuoden aikana harjoitellaan kokonainen tarina, jossa sirkustemput ja roolihahmot sulautuvat yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. 90min/vk

Opintojen eteneminen

Eskossa voit aloittaa  jo 4 – vuotiaana sirkusteatteritenavat-ryhmässä ja jatkaa siitä eteenpäin taiteen perusopintoihin Sirkusteatteri 1 (7-8 v)  ja Sirkusteatteri 2 (8-9 v) opintokokonaisuuksissa. Perusopintojen kolmantena vuonna oppilas voi jatkaa molempien taiteenalojen harrastamista tai valita vain toisen. 

Opettajina toimivat Eskon omat sirkus- ja/tai teatteriopettajat, jotka ovat perehtyneet asiaan. Eskossa kehitetään edelleen sirkusteatteri-opetusta ja mietitään sen mahdollisuuksia. Opintojen loppuvaiheessa lopputyöntekijät (16-18 v) voivat halutessaan ottaa mukaan omaan ilmaisuunsa joko sirkuksen tai teatterin ilmaisukeinoja, sillä lopputyöesitykset toteutetaan sirkusteatterin keinoin. Tervetuloa esityksiin katsomaan, miltä sirkusteatteri näyttää!