Esko
ESPOON ESITTÄVÄN TAITEEN KOULU • ESBO KONSTUTÖVANDE SKOLA • ESPOO SCHOOL OF PERFORMING ARTS

Sirkustaide

Sirkustaide kehittää eritoten fyysisiä taitoja ja kykyä esiintyä. Opiskelija oppii kehonhallintaa ja kehonhuoltoon liittyviä asioita sekä hämmästyttäviä sirkustemppuja. Opiskelun myötä taito toteuttaa omia ideoita kasvaa.

Jos haaveilee sirkusopintojen jatkamisesta, Esko antaa siihen hyvän pohjakoulutuksen. Suomessa voit jatkaa sirkusopintoja Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa ja Lahden käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa. Suomalaisia on opiskellut sirkusta ulkomailla ainakin Ruotsissa Circus Cirkörin Cirkuspiloterna -koulussa, Englannissa Circus Spacessa, Moskovan sirkuskoulussa ja Rosnyn sirkuskoulussa Ranskassa.

Syksyllä 2005 alkoivat Tukholmassa Danshögskolanissa sirkustaiteilijan maisteriopinnot. Lähitulevaisuudessa sirkustaitelijakoulutus alkaa todennäköisesti myös Teatterikorkeakoulussa Helsingissä.

Opintojen eteneminen

Sirkustaiteen perusopetus Eskossa jakaantuu varhaisiän opintoihin (3 vuotta), perusopintoihin (7 vuotta) ja syventäviin opintoihin (5 vuotta). Yksi opetuksen taso kestää yhden lukuvuoden. Opetus etenee vuosittain opetussuunnitelman mukaisesti.

Jos sinulla on kysyttävää ryhmäsi opetuksen tavoitteista, sisällöistä tai käytettävistä opetusmenetelmistä, ota yhteyttä opettajaan. Opetusryhmäsi opettaja keskustelee mielellään kanssasi!

Eskossa voi opiskella sirkustaidetta 18-vuotiaaksi saakka, mutta harrastuksena teatteria ja sirkusta voi jatkaa koko elämänsä kanssamme. 

4–6 -vuotiaat

7–13 -vuotiaat

14–18 -vuotiaat

varhaisiän opinnot

perusopinnot

syventävät opinnot

opetusta 1h/viikko

opetusta 2-3 h/viikko

opetusta 4 h/viikko

3 lukuvuotta

7 lukuvuotta

5 lukuvuotta

Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet

Sirkustaiteen laajan oppimäärän mukaisen opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle mahdollisuus opiskella pitkäjänteisesti sirkustaidetta, tutustuttaa oppilas perinteisen sirkuksen ja nykysirkuksen eri muotoihin sekä opastaa oppilasta sijoittamaan sirkustaide taiteen kokonaiskenttään. Opetuksen tehtävänä on sirkustaiteen kansallisen kulttuurin kehittäminen. Tehtävänä on myös kehittää yhteistyötä taidekasvatusta antavien oppilaitosten, esiintyvien taiteilijoiden ja muiden tahojen kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti. Sirkustaiteen laaja oppimäärä antaa valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin.
(Opetushallituksen määräys 10/011/05)

Missä opiskellaan laajaa oppimäärää?

Laajan oppimäärän mukaista sirkustaiteen perusopetusta annetaan Circus Helsingissä, Sorin sirkuksessa Tampereella, Taidekoulu Estradissa Lappeenrannassa ja Espoon esittävän taiteen koulussa.

Taiteen perusopetukseen kuuluu arviointi. Sirkustaiteen perusopetuksessa oppilas saa syventävissä opinnoissa vuosittain sanallisen arvioinnin.

Päättötodistukseen oppilas saa numeron. Arviointiasteikko on 1–5.

Syventävien opintojen arviointikriteerit:

Taiteellinen työ

5
Oppilas osallistuu taiteelliseen prosessiin aktiivisesti omilla ideoillaan.
Oppilas etsii oma-aloitteisesti uusia tapoja tehdä sirkustaidetta.
Oppilas osaa yhdistää ilmaisun ja sirkustekniikan.
Oppilas tekee rohkeasti ilmaisullisia harjoitteita.

3
Oppilas osallistuu taiteelliseen prosessiin omilla ideoillaan.
Oppilas etsii uusia tapoja tehdä sirkustaidetta.
Oppilas osaa yhdistää ilmaisua ja sirkustekniikkaa.
Oppilas tekee ilmaisullisia harjoitteita.

1
Oppilas osallistuu taiteelliseen prosessiin.
Oppilas pyrkii yhdistämään ilmaisua ja sirkustekniikkaa.
Oppilas tekee ilmaisullisia harjoitteita.

Ryhmässä toimiminen

5
Oppilas ottaa huomioon muut ryhmän jäsenet ja antaa työrauhan.
Oppilas kannustaa kaikkia ryhmänsä oppilaita.
Oppilas toimii yhteistyössä kaikkien ryhmän jäsenten kanssa.

3
Oppilas ottaa usein huomioon muut ryhmän jäsenet ja antaa työrauhan.
Oppilas kannustaa muita oppilaita harjoituksissa.
Oppilas toimii yhteistyössä ryhmän jäsenten kanssa.
1
Oppilas ottaa ajoittain huomioon muut ryhmän jäsenet ja antaa työrauhan.
Oppilas toimii ryhmässä.

Motivaatio

5
Oppilas haluaa oppia uutta.
Oppilas suorittaa annetut tehtävät ja yrittää uudelleen kunnes oppii.
Oppilas tulee ajoissa ja valmistautuneena tunnille.
Oppilas kuuntelee ohjeet ja noudattaa niitä.

3
Oppilas haluaa usein oppia uutta.
Oppilas suorittaa annetut tehtävät ja yrittää uudelleen monta kertaa.
Oppilas tulee usein ajoissa ja valmiina tunnille.
Oppilas kuuntelee ohjeet ja noudattaa niitä.

1
Oppilas suorittaa annetut tehtävät.
Oppilas tulee tunnille.

Itsenäinen työskentely

5
Oppilas käyttää itsenäisen harjoitteluajan hyödykseen.
Oppilas huolehtii omista välineistään.
Oppilas suunnittelee omaa harjoitteluaan ja ottaa vastuun omasta oppimisestaan.
Oppilas osaa pyytää apua tarvittaessa.
3
Oppilas käyttää usein itsenäisen harjoitteluajan hyödykseen.
Oppilas huolehtii usein omista välineistään.
Oppilas suunnittelee omaa harjoitteluaan ja ottaa vastuuta omasta oppimisestaan.
Oppilas osaa usein pyytää apua tarvittaessa.
1
Oppilas harjoittelee ajoittain itsenäisesti.
Oppilas huolehtii ajoittain omista välineistään.
Oppilas osaa ajoittain pyytää apua tarvittaessa.