Esko
ESPOON ESITTÄVÄN TAITEEN KOULU • ESBO KONSTUTÖVANDE SKOLA • ESPOO SCHOOL OF PERFORMING ARTS

Sirkustaide

Sirkustaide kehittää eritoten fyysisiä taitoja ja kykyä esiintyä. Opiskelija oppii kehonhallintaa ja kehonhuoltoon liittyviä asioita sekä hämmästyttäviä sirkustemppuja. Opiskelun myötä taito toteuttaa omia ideoita kasvaa.

Jos haaveilee sirkusopintojen jatkamisesta, Esko antaa siihen hyvän pohjakoulutuksen. Suomessa voit jatkaa sirkusopintoja Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa ja Lahden käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa. Suomalaisia on opiskellut sirkusta ulkomailla ainakin Ruotsissa Circus Cirkörin Cirkuspiloterna -koulussa, Englannissa Circus Spacessa, Moskovan sirkuskoulussa ja Rosnyn sirkuskoulussa Ranskassa. Tukholmassa Danshögskolanissa on mahdollista suorittaa sirkustaiteilijan maisteriopinnot. Lähitulevaisuudessa sirkustaitelijakoulutus alkaa todennäköisesti myös Teatterikorkeakoulussa Helsingissä.

Opintojen eteneminen

Sirkustaiteen perusopetus Eskossa jakaantuu varhaisiän kasvatukseen eli Sirkusteatteritenaviin, perusopintoihin (8 vuotta) ja syventäviin opintoihin (3 vuotta). Opetus etenee vuosittain opetussuunnitelman mukaisesti. Lyhyt katsaus opintojen etenemiseen löytyy opetuksen rakennekaaviosta

Jos sinulla on kysyttävää ryhmäsi opetuksen tavoitteista, sisällöistä tai käytettävistä opetusmenetelmistä, ota yhteyttä opettajaan. Opetusryhmäsi opettaja keskustelee mielellään kanssasi!

Eskossa voi opiskella sirkustaidetta 18-vuotiaaksi saakka, mutta harrastuksena teatteria ja sirkusta voi jatkaa koko elämänsä kanssamme. 
 

 4-6 -vuotiaat

 7-9 –vuotiaat

 9-15-vuotiaat

 15-18-vuotiaat

 Varhaisiän kasvatus:
 Sirkusteatteritenavat

 Perusopinnot:
 Sirkusteatteri 1, 2

 Perusopinnot: Sirkus 3-8

 Syventävät opinnot:
 Sirkus 9, Lopputyö,
 Sirkus 10

 Opetusta 60 min/viikko

 Opetusta 60 min/viikko

 Opetusta 2-4  
 opetustuntia/viikko

 Opetusta 4-6
 opetustuntia/viikko

 

 2 lukuvuotta

 6 lukuvuotta

 3 lukuvuotta


Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet

Sirkustaiteen opiskelu on pitkäjänteistä, tutkivaa ja oppiminen tapahtuu harjoittelun, kokemuksen ja monipuolisen tekemisen kautta. Opinnot auttavat oppilasta ymmärtämään sirkustaidetta monitaiteisena kokonaisuutena, jossa yhdistyvät taiteellinen, fyysinen ja sosiaalinen osaaminen. (Opetushallituksen määräykset ja ohjeet 2017:12a)

 

Missä opiskellaan laajaa oppimäärää?

Laajan oppimäärän mukaista sirkustaiteen perusopetusta annetaan Circus Helsingissä, Sorin sirkuksessa Tampereella, Taidekoulu Estradissa Lappeenrannassa ja Espoon esittävän taiteen koulussa.

Taiteen perusopetukseen kuuluu arviointi. Sirkustaiteen perusopetuksessa oppilas saa vuosittain sanallisen arvioinnin.